Política de Qualitat

Siemsgluss Ibérica, en compliment amb la normativa GMP/GDP, disposa d’un Sistema de Qualitat que involucra a tota l’organització i que és la base per a tota la seva activitat. Tenim com a objectiu que la qualitat dels nostres productes i serveis compleixin i satisfacin les necessitats i expectatives dels nostres clients, amb un compromís absolut vers el medi ambient, la salut i la seguretat de tots aquells que participen en els nostres processos.

Model de gestió

Les diferents fases del procés asseguren en tot moment la qualitat, l’eficàcia i la seguretat de les operacions permetent garantir una total traçabilitat del producte en qualsevol punt de la cadena de subministrament. Siemsgluss Ibérica estableix les bases d’un model de gestió en el qual l’aplicació de protocols d’avaluació i d’informes de satisfacció enforteix la seva capacitat per entendre, i sovint anticipar, les necessitats del client.

Applus

Acreditacions

Siemsgluss Ibérica compleix amb tots els estàndards de qualitat exigits per les autoritats sanitàries, i actualitza constantment els seus processos operacionals per tal de poder assegurar en tot moment el compliment de noves normatives i polítiques de seguretat i qualitat, obtenint així les acreditacions corresponents.

 

Normativa i legislació

  • Directrius sobre Pràctiques Correctes de Distribució de principis actius per a medicaments d’ús humà (2015 / C 95/01)
  • Guia de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments d´Ús Humà i Veterinari PART II – requeriments bàsic per a substàncies actives utilitzades com a materials de partida.
  • Norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
  • Directiva 2001/83/EC del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de novembre de 2001, per la qual s’estableix un codi comunitari sobre medicaments per a ús humà (modificada por la Directiva 2004/27/EC).
  • Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeu i del Consell, de 6 de novembre de 2001, per la qual s’estableix un codi comunitari sobre medicaments veterinaris (modificada por la Directiva 2004/28/EC).
  • Directiva 2011/62/UE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny de 2011 que modifica la Directiva 2001/83/CE per la qual s’estableix un codi comunitari sobre medicaments de ús humà, pel què fa a la prevenció de l’entrada de medicaments falsificats a la cadena de subministrament legal.
  • Real Decret 824/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els laboratoris farmacèutics, els fabricants de principis actius d’ús farmacèutic i el comerç exterior de medicaments i medicaments en investigació.
  • Reglament 183/2005 (CE) de 12 de gener de 2005 pel qual es fixen els requeriments en matèria d’higiene de pinsos.