Qualitat

QUALITAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Política de Qualitat i Seguretat Alimentària

Siemsgluss Ibérica té com a objectiu que la qualitat
dels seus productes i serveis compleixin i satisfacin
les necessitats i expectatives de client, oferint un
servei i un tracte personalitzat, amb el compromís de
créixer i millorar de forma contínua, i amb el degut
respecte cap al medi ambient , salut i seguretat dels
que participen en els nostres processos..

Sistema de Gestió de Qualitat Integrat

La millora contínua de la qualitat dels productes i serveis
de Siemsgluss Ibérica està garantida pel seu Sistema de
Gestió de Qualitat Integrat, que assegura l'aplicació de
les diferentsnormes de Bones Pràctiques, conferint total
seguretat des delm punt de vista de la higiene, la salut
i la traçabilitat a tota la cadena de subministrament.

La implantació efectiva de el Sistema de Gestió de Qualitat
Integrat s'ha aconseguit gràcies al compromís i implicació
de totes les persones que participen a Siemsgluss Ibérica.

Acreditacions

Norma ISO 9001, com a estàndard internacional de
caràcter certificable que regula els Sistemes de
Gestió de la Qualitat

Norma ISO 22000, que defineix els requisits a complir
pel que fa a seguretat alimentària / innocuïtat dels
aliments

FAMI QS, codi europeu de bones pràctiques per a
empreses actives en la producció i distribució
d'additius i premescles per a pinsos

Bones Pràctiques de Distribució (GDP) per
substàncies actives i excipients farmacèutics

2 icono pharma


Un equip de professionals altament qualificat
us assessorarà en tots els aspectes tècnics i us ajudarà
a resoldre qualsevol dubte.

Veure productes