Homologació
i Avaluació de Proveïdors

Els fabricants i proveïdors en general, tant de producte com de serveis, representen un paper fonamental en
els processos de la nostra empresa, ja que l'activitat de Siemsgluss Ibérica depèn en gran mesura del bon
exercici dels mateixos.

Com a part del nostre SGC hi ha implantat un procediment d'homologació de proveïdors que descriu el
seguiment que es fa als proveïdors, avaluant de forma contínua el seu exercici en el compliment dels
requisits dels productes comprats o serveis subministrats.

Els criteris de selecció i avaluació inicial dels proveïdors es basen en el compliment dels estàndards
establerts per a cada activitat (Directrius GDP per a substàncies actives, la Norma ISO 9001:2015,
així com els requisits en referència a la seguretat dels aliments i els pinsos descrits en
ISO 22000:2018 i FAMI-QS)

Per als nostres proveïdors categoritzats com a homologats: realitzem la seva avaluació almenys una
vegada a l'any, segons uns criteris generals (qualitat, aspectes comercials, compliment de terminis de
lliurament, atenció al client). L'escala de qualificació final (Índex de Fiabilitat) és única per a tots els
proveïdors (segons sigui de producte o servei) i es realitza sobre la base d'una escala contínua de 0 a 100%

El Dept. Comercial comunicarà l'avaluació realitzada i la qualificació als proveïdors amb un índex de
fiabilitat < 60%, sol·licitant un possible pla d'acció de millora per tornar a ser qualificats com a proveïdors
homologats.
 
 

2 icono pharma


Un equip de professionals altament qualificat
us assessorarà en tots els aspectes tècnics i us ajudarà
a resoldre qualsevol dubte.

Veure productes